Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Strategisk marknadsanalys och marknadsföring

Strategisk marknadsföring utgör en central uppgift för ledningen för alla organisationer, vare sig de är kommersiella, offentliga eller ideella.

Syftet är att definiera organisationens relation till affärsmiljöerna, att analysera dess bransch eller sektor, att förstå dess kunder och intressenter och att skapa konkurrensfördelar på den globala marknaden. Denna process inleds med formulering av organisationens vision och uppdrag mot bakgrund av dess kapacitet och sammanhang, fortsätter med utvärdering av alternativa marknadsstrategier och fastställande av särskilda planer, och kulminerar i genomförande och kontroll.

Kursen behandlar därmed huvudsakligen följande ämnen:

 • Omvärldsanalys och Market Intelligence
 • Internanalys, planeringsprocesser och konkurrensfördelar
 • Samhällsansvar och hållbarhet
 • Kundfokus, styrning av efterfrågan och strategisk positionering
 • Produktinnovation, varumärkeshantering och diversifiering
 • Organisatorisk design, genomförande och kontroll

Kursen belyser samhällsetiska aspekter av ledningens beslutsfattande med långsiktiga följder för organisationen och de samhällen där den är verksam.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en blandning av interaktiva föreläsningar och diskussionsseminarier. Dessutom förväntas studenterna utföra alla tilldelade läsnings- och forskningsuppgifter och förberedelser inför presentationer, uppgifter och prov/tentamen. Total tidsåtgång, 200 timmar / 7,5 hp
  Undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Kursen examineras löpande genom en kombination av skriftliga prov / förhör, muntliga redovisningar, uppsatsskrivning, fallanalys, sluttentamen och/eller ett större projekt, t ex en strategisk plan. Minst tre examinationsmoment ingår i kursen och minst 50% av slutbetyget baseras på studentens individuella prestation enligt nedan:

  Bedömningsområde, lärandemål och procentandel
  1. Skriftlig uppsats / caserapport - grupp.
  2. Muntlig presentation (fall / ämne) - grupp.
  3. Sluttentamen / större projekt - individuellt.

  Både grupparbete och individuellt arbete bedöms enligt en målrelaterad betygsskala som i tabellen nedan. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Anders Parment