Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Socialt entreprenörskap

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School (SBS). Klicka på länken för att få mer information om din terminsstart och hur du registrerar dig för att inte förlora din plats.

Här hittar du mer information om registrering och terminsstart

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Syftet med kursen är att introducera studenterna till ett ramverk för social innovation och socialt entreprenörskap. Genom projektarbete kommer studenterna att öka sin förståelse för olika teorier och praxis från fältet, samtidigt som de utsätts för de handlingsinriktade färdigheter som krävs för att utveckla och genomföra en social innovation och/eller att skapa ett socialt orienterat nytt företag. I vårt samhälle får sociala behov utrymme på en rad olika sätt. Några av dessa uppmärksammas främst genom offentliga organisationer, vissa i den privata sektorn genom föreningar eller företag, och andra i informella organisationer eller kanske inte alls. Efterhand som förändringar sker i vårt samhälle, kommer de metoder vi använder för att tillgodose våra behov idag inte nödvändigtvis vara samma metoder vi använder för att tillgodose våra behov i framtiden. Som svar på detta framträder ett antal nya initiativ. Inrättandet av dessa nya initiativ är i fokus för denna kurs.

Social innovation omfattar identifiering av nya problem och att finna nya lösningar för verksamheten, individuellt eller kollektivt. Entreprenörskap, som en process för att utveckla och genomföra dessa initiativ fokuserar på att skapa nya "världar" i våra sinnen, och i hur vi diskuterar dessa med andra, och slutligen hur vi faktiskt genomför konkreta åtgärder. Social innovation och entreprenörskap kan, och kommer troligen innebära att logik hämtas från olika sektorer i samhället. Under kursen kommer etiska, moraliska och normativa frågor som måste övervägas i samband med praktiska exempel och projektarbete.

Kursens huvudteman är:

1. Socialt Entreprenörskap

2. Social avkastning på investering (SROI)

3. Corpoate Social Responsibility (CSR)

4. Public Relations (PR)

5. Icke-vinstdrivande affärsmodeller.

Kursen kommer att blanda föreläsningar med debatter, diskussioner och seminarier med studenter såväl som med marknadsledare på området.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.