Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt entreprenörskap

Syftet med kursen är att introducera studenterna till ett ramverk för social innovation och socialt entreprenörskap. Genom projektarbete kommer studenterna att öka sin förståelse för olika teorier och praxis från fältet, samtidigt som de utsätts för de handlingsinriktade färdigheter som krävs för att utveckla och genomföra en social innovation och/eller att skapa ett socialt orienterat nytt företag. I vårt samhälle får sociala behov utrymme på en rad olika sätt. Några av dessa uppmärksammas främst genom offentliga organisationer, vissa i den privata sektorn genom föreningar eller företag, och andra i informella organisationer eller kanske inte alls. Efterhand som förändringar sker i vårt samhälle, kommer de metoder vi använder för att tillgodose våra behov idag inte nödvändigtvis vara samma metoder vi använder för att tillgodose våra behov i framtiden. Som svar på detta framträder ett antal nya initiativ. Inrättandet av dessa nya initiativ är i fokus för denna kurs.

Social innovation omfattar identifiering av nya problem och att finna nya lösningar för verksamheten, individuellt eller kollektivt. Entreprenörskap, som en process för att utveckla och genomföra dessa initiativ fokuserar på att skapa nya "världar" i våra sinnen, och i hur vi diskuterar dessa med andra, och slutligen hur vi faktiskt genomför konkreta åtgärder. Social innovation och entreprenörskap kan, och kommer troligen innebära att logik hämtas från olika sektorer i samhället. Under kursen kommer etiska, moraliska och normativa frågor som måste övervägas i samband med praktiska exempel och projektarbete.

Kursens huvudteman är:

1. Socialt Entreprenörskap

2. Social avkastning på investering (SROI)

3. Corpoate Social Responsibility (CSR)

4. Public Relations (PR)

5. Icke-vinstdrivande affärsmodeller.

Kursen kommer att blanda föreläsningar med debatter, diskussioner och seminarier med studenter såväl som med marknadsledare på området.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.