Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Trendanalys och framtidstänkande

Trendanalys och framtidstänkande är områden som inte ägs av någon enskild disciplin, tvärtom är att tänka på framtiden och att försöka förstå hur den kommer att te sig något som förenar annars vitt skilda discipliner.

Denna kurs syftar till att introducera deltagarna för trender, trendanalys och framtidstänkande. Därtill ämnar kursen att introducera studenterna för de verktyg som behövs för att förstå trender, deras roll i samhället, samt hur man bäst förutser och arbetar med dem i skapandet och utvecklingen av nya företag.
Baserat på deltagarnas egeninhämtade data kommer föreläsningarna att fokusera på verktyg som behövs för att framgångsrikt praktisera trendanalys och framtidstänkare. Dessa verktyg inkluderar, men är inte begränsade till: interdisciplinärt tänkande, scenarioplanering och "uncertainty management".

Efter denna kurs ska studenterna uppfatta trendanalys som ett klart, förståeligt och tillgängligt verktyg i skapandet och utvecklandet av en affärsverksamhet samt kunna:

 • Förklara begreppen: trender, trendanalys och framtidstänkande
 • Undersöka den mänskliga fascinationen över begreppet framtid samt förklara vanliga misstag kring framtidstänkande
 • Analysera och vidareutveckla olika sätt på vilka framtidstänkande kan användas
 • Utforska och diskutera olika typer av trender från makro- och megatrender till mini- och mikrotrender
 • Förklara och vidareutveckla källor till trendanalys

Kursen ges enbart inom Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

 • Kursupplägg

  Kursen kommer att blanda föreläsningar med debatter, diskussioner och seminarier med studenter såväl som med marknadsledare på området. Undervisningsspråk för alla lärandeaktiviteter är engelska.

   

  Undervisning

  Denna kurs innehåller tre uppgifter, vilka kommer att presenteras av varje respektive lärare i anslutning till relevant föreläsning:

  Uppgift 1: Framtidsscenarion
  Uppgift 2: Trender i Praktiken
  Uppgift 3:

  Del 1: Reflektera kring och presentera en potentiell framtid (video).
  Del 2: Uppsats som kombinerar Uppgift 1 och Uppgift 2.
  Del 3: Deltagande i Workshop

  Närvaro är obligatorisk.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.