Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Trendanalys och framtidstänkande

Det som förenar olika discipliner är konceptet att spekulera om framtida trender. Att tänka på framtiden och vilka möjliga ledtrådar som kan avslöja hur den kommer att te sig förenar människor i alla discipliner och yrkesmässiga fält. Det är ett område som inte ägs av någon disciplin. Kursen som ges på engelska syftar till att introducera dig till dessa trender, trendanalys och framtida tänkande. Dessutom kommer kursen att introducera dig till de verktyg som behövs för att förstå trender och deras roll i samhället och hur man bäst förutser och arbetar med dem i att skapa nya företag och i annan utveckling.

Varje föreläsning kommer att fokusera på ett verktyg i trendspanarens verktygslåda. Föreläsningen organiseras kring studenternas insikter som inhämtats med hjälp av verktyget och diskussioner om tillämpligheten av dessa insikter. Dessa verktyg inkluderar, men är inte begränsade till:

1.     Visioner och scenarioplanering

2.     Bloggar och bloggande

3.     Antropologi och sociologi

Kursen kan inte läsas samma termin som kursen From Science to Service.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.