Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Designtänkande

Design thinking är en kraftfull metod för att utforma strategiska interdisciplinära eller entreprenöriella initiativ som tillåter samband mellan koncept, metoder och ändrade förhållningssätt som annars skulle kunna förbises med ett mono-disciplinärt problemlösande förhållningssätt. Med ett ursprung i design, men med möjlighet att appliceras på ett brett spektra av discipliner har design thinking tillfört en potential att helt ändra på de metoder som de flesta, enligt rutin, arbetar efter. Människor har en naturlig begåvning för design thinking - metoden använder den associativa, improvisatoriska logiken i lek - men de flesta uppmuntras att undertrycka denna förmåga till förmån för mer pålitliga, om än mer begränsande metoder för problemlösning. För entreprenörer som värdesätter strävan efter validitet och innovation över tradition och repetition, kommer denna kurs att utrusta deltagarna med kunskaper för att främja sådana mål. Kursen använder ett praktiskt arbetssätt genom att undervisa i design thinking genom en blandning av föreläsningar, workshops och uppgifter.

När studenterna har lärt sig de fundamentala delarna av design thinking uppmuntras de att undersöka hur man kan utveckla de etablerade teknikerna - genom att inkorporera delar av, till exempel, andra kreativa och design discipliner så som plotting, karaktärisering, visualisering, rollspel, story-boards och experience prototyping. Eftersom kursen fokuserar på teman och spekulativa, post-kritiska prototyper av "elaka" problem förväntas studenterna delta aktivt under hela kursen då undervisningen är interaktiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.