Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Digital hälsa ur ett entreprenörskapsperspektiv

Denna kurs ger studenterna fördjupade kunskaper inom området digital hälsa ur ett entreprenörskapsperspektiv. Domäner inom digital hälsa, behovsbaserad innovation inklusive prototyper, användbarhet och testning samt datahantering, immateriell egendom, ersättning, affärsmodeller, etik och framtida trender kommer att diskuteras och analysera.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.