Globala affärsstudier, kurspaket, 30 hp

Om kursen

Kurspaketet introducerar teorier för att kunna analysera konsumtionskulturer ur ett globalt perspektiv. Kurspaketet består av följande kurser:

Det globala konsumtionssamhället, 7,5 hp

Globala marknader, 7,5 hp

Ekonomi, politik och kultur, 7,5 hp

Global affärsetik, 7,5 hp

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen