Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Globala affärsstudier, kurspaket

Kurspaketet Globala affärsstudier introducerar teorier för att kunna analysera konsumtionskulturer ur ett globalt perspektiv.

Kurserna i kurspaketet ges på engelska.

Läs mer om kurspaketet på den engelska sidan.