Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mentalt innehåll

Detta är en kurs i medvetandefilosofi med speciellt fokus på mentala representationer, eller mentalt innehåll. Kursen handlar om hur tillstånd i hjärnan kan ha semantiskt innehåll.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Delkursen ger en introduktion till samtida teoribildning om mentalt innehåll. Vissa tillstånd i hjärnan representerar tillstånd i världen. Vad gör något till en sådan mental representation? Och hur bestäms vad det representerar? Är det vad det representerar helt bestämt, eller är det i viss mån obestämt, och i så fall hur mycket?

  Kursen behandlar även ännu mer grundläggande frågor. En av dessa rör vilken plats mening och representation över huvud taget kan ha i värld sådan som naturvetenskaperna beskriver den. Hur kan semantiska egenskaper och relationer alls finnas i en sådan värld? Och hur kan de i så fall ha uppstått, om vi betänker att ingenting förmodligen representerade någonting alls för fem miljarder år sedan? Är representation en objektiv relation mellan saker i världen (i samma mening som t ex avstånd i rum och tid), eller är den snarare tolkningsberoende? Och är en representations historia avgörande för att den skall utgöra en representation, och i så fall varför?

  Ovanstående frågor utgör delvis metafysiska problem i samband med innehåll och mening. Under kursen kommer vi att detaljerat granska konkreta förslag till svar med utgångspunkt i aktuell empirisk forskning.

  Läroplattform

  Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2023: Sören Häggqvist.

  Undervisningsspråk höstterminen 2023: svenska

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och diskussioner. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Kursen examineras med en hemuppgift och en salskrivning. Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskala: Se kursplanen.

  Betygskriterier (76 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Lärare

  Sören Häggqvist

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expeditionen