Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mentalt innehåll

Detta är en kurs i medvetandefilosofi med speciellt fokus på mentala representationer, eller mentalt innehåll. Kursen handlar om hur tillstånd i hjärnan kan ha semantiskt innehåll.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.