Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tema från den teoretiska filosofins historia

Kursen behandlar ett filosofiskt tema i den teoretiska filosofins historia, såsom exempelvis stoisk logik, skepticism under senmedeltid, kunskapsteori under 1600–1700-tal, eller idealistisk filosofi under 1800-talet.

Temat studeras i sitt historiska sammanhang. Stor vikt läggs vid att artikulera det behandlade temat avseende problemställningar, teorier, begrepp och argument. Särskild vikt läggs vid att kritiskt analysera särdragen i det behandlade temat. Det övergripande målet är att fördjupa förståelsen av den historiska bakgrunden till motsvarande tema i samtida teoretisk filosofi.

För dig som är antagen VT2022

Registrering

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  The Problem of Universals, from Ancient to Modern Philosophy

  The main goal of the course is to explain how the problem of universals evolved from Antiquity to Modern philosophy (including the Medieval period) and how the different answers provided to the problem went along with important shifts in the history of thought. The following periods in the development of the theme will be highlighted:

  1) the initial formulation of the problem in late Antiquity and the interpretation of Plato’s and Aristotle’s position,

  2) the Medieval reception of the problem: the realist vs nominalist controversy and its importance for the evolution of science,

  3) the modern treatment of the problem (in 17-18th century British philosophers) and its relation to the problem of the mind and ideas.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering med mera kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare vårterminen 2022: Sylvain Roudaut

  Undervisningsspråk vårterminen 2022: Engelska

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och diskussioner.

  Examination: Kursen examineras med en hemtenta med essäfrågor.
  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Lärare Sylvain Roudaut

  sylvain.roudaut@philosophy.su.se

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expedition

  info@philosophy.su.se