Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi, 6 hp

Om kursen

Kursen behandlar människokroppens uppbyggnad och de svenska/latinska/grekiska namnen på viktiga organ/organsystem. I kursen ingår också grundläggande fysiologi och kunskap om organfunktion. Viktiga begrepp inom tumörbiologin studeras. Klassificering, spridning och epidemiologi för tumörer behandlas. Kursen är grundläggande för studier inom både diagnostiska och terapeutiska tillämpningar av strålningsfysik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen