Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantfenomen och strålningsfysik

Vill du lära dig mer om kvantmekanik och tillämpningar inom strålningsfysik? I denna kurs gås grunderna igenom med fokus på tillämpningar relevanta inom strålningsfysik, såsom atomfysik, molekyler, fasta tillståndets fysik och kärnfysik. Kursen ger en grund för fortsatta studier i strålningsfysik.

Citat
Image: Shutterstock

Denna kurs tar vid efter en grundkurs i kvantmekanik och du får lära dig mer om kvantmekanik, som t.ex. hur ett fysikaliskt system kan vara i två tillstånd samtidigt och hur vi kan beskriva det med en utveckling i bastillstånd. Du kommer också att få lära dig matrisrepresentationen och lära dig om spinn och addition av rörelsemängdsmoment och hur störningsteori kan användas för att lösa svåra problem.

I kursen kommer du också att tillämpa kvantmekaniken på andra delar av fysiken såsom vätelika atomer och mångelektronatomer, molekyler och fasta tillståndets fysik. Du kommer även att bekanta dig med kärnfysik och lära dig mer om atomkärnans byggnad, nukleära metoder och radioaktivt sönderfall.

Kursen fokuserar på tillämpningar av betydelse inom medicinsk strålningsfysik.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på dagtid på helfart och är på grundläggande nivå. Kursen ingår Sjukhusfysikerprogrammet, men kan även läsas som fristående kurs.

  Undervisning

  Kursens undervisning inkluderar typiskt tre föreläsningar och tre lektionsövningar per vecka. Studenterna uppmuntras att lösa ett brett spektrum av problem relaterade till kursens olika moment.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen vid kursens slut.

  Examinator

  David Marsh

  Tel: 08 5537 8597

  E-post: david.marsh@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Primärt: Föreläsningsanteckningar på engelska vilka tillhandahålls till registrerade på kursen genom lärplattformen Athena.

  Sekundärt:

  • D.J.Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, second edition (Pearson eller Cambridge University Press)
  • Quantum Phenomenology and Radiation Physics, D. Marsh
 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.
 • Mer information

  När kan jag söka?

  Anmälan är öppen från mitten av mars till mitten av april för kurser som går på hösten, och från mitten av september till mitten av oktober för kurser som går på våren.

  Observera att många kurser öppnar för sen anmälan i mitten av juli (gäller kurser på höstterminen) eller i mitten av december (gäller kurser på vårterminen).

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  David Marsh, tel: 08 5537 8597, e-post: david.marsh@fysik.su.se

  Räkneövningar:
  Ahmed Abouelkomsan, e-post: ahmed.abouelkomsan@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se