Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Strålkällor med medicinska tillämpningar

 • 7,5 hp

Kursen ger dig de fundamentala kunskaper om kärnfysik som ligger till grund för studier i strålningsfysik. Radioaktiva strålkällor och sönderfallsprocesser studeras noggrannt ur ett teoretiskt och experimentellt perspektiv. Även partikelacceleratorer behandlas.

Kursen ger en introduktion till medicinsk strålningsfysik och en överblick av den kliniska verksamheten med joniserande strålning. Du bekantar dig med de viktigaste storheterna inom strålningsfysik och får en grundläggande förståelse för växelverkansprocesser och dosimetriska principer. Du studerar också kärnreaktioner, fission- och fusionsprocesser, samt får grundläggande kunskap om partikelacceleratorer. Därtill lär du dig om naturlig och articifiell radioaktivitet, samt studerar sönderfallsprocesser och de fysikaliska lagar och principer som beskriver radioaktivt sönderfall. Särskild vikt fästs vid att lära sig tolka och använda sönderfallsschemata för att lösa problembaserade uppgifter.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundläggande nivå. Kursen ingår i sjukhusfysikerprogrammet.

  Delkurser

  Kursen består av två delar.

  I del I ges en introduktion till strålningsfysik (klassificering av strålning, storheter, enheter, fundamentala växelverkansprocesser och dosimetriska principer), och grundläggande principer för partikelacceleratorer, kärnreaktioner, samt fissions- och fusionsprocesser studeras.

  I del II studeras radioaktivitet och sönderfallsprocesser inklusive seriesönderfall och produktionen av radioaktiva kärnor.

   

  Undervisning

  Kursen undervisas genom föreläsningar, seminarier, lärarledda övningar samt en laboration i radionuklidstudier.

  Kursen kan komma att ges på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom en dugga (ej obligatorisk), seminarier och en skriftlig tentamen på del I och II.

  Examinator

  Lärare

  Lektionsundervisning:

  Marta Lazzeroni, epost: Marta.Lazzeroni@fysik.su.se
  Ana Ureba, epost: Ana.Ureba@ki.se
  Iuliana Toma-Dasu, epost: Iuliana.Livia.Dasu@fysik.su.se
  Niels Bassler, epost: Niels.Bassler@fysik.su.se

  Laborationsassistenter:

  Tomas Palmqvist, epost: tomas.palmqvist@fysik.su.se

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Krane, Kenneth S: Introductory Nuclear Physics. John Wiley & Sons New York 1988
  • Podgorsak E B: Radiation physics for Medical Physicists. Springer Berlin Heidelberg New York. 2005
  • Karzmark, C J Morton: A primer on theory and operation of linear accelerators in radiation therapy Medical Physics Publishing Wisconsin 1998
 • Kontakt

  Studievägledare på Fysikum:

  studievagledare@fysik.su.se