Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Strålningsdetektorer och mätmetoder

 • 7,5 hp

Strålningsdetektorer används bland annat i medicinsk avbildning och i jonstråleterapi. I denna kurs lär du dig om de fundamentala principerna bakom strålningsdetektorer och mätmetoder. Detta inkluderar specifika exempel på de vanligaste detektortyperna. I övningslaboratoriet får du bekanta dig med den praktiska användningen av vissa detektortyper.

I den här kursen lär du dig om de fysikaliska principerna bakom och egenskaperna av sådana detektortyper som används inom medicinska tillämpningar. Du studerar ingående gas- scintillations- och halvledardetektorer samt neutrondetektorer. De primära signalerna från detektorerna är oftast väldigt svaga strömmar och en viktig del av det du lär dig i den här kursen är vilka metoder som finns för att registrera väldigt små laddningspulser. Du får utföra kvantitativa mätningar av aktiviteten av olika preparat. Du kommer bygga på vad du tidigare lärt dig om statistisk behandling av mätresultat och om systematiska felkällor. Inom medicinska tillämpningar är det förstås avgörande att man korrekt kan uppskatta osäkerheten och det läggs extra stor vikt vid principerna för hur man säkerställer osäkerheten, precisionen och noggrannheten av sina mätdata.

 • Kursupplägg

  Kursen går på helfart dagtid.
  Kursen ingår i sjukhusfysikerprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, övningar och laborationer.

  Examination

  De teoretiska delarna examineras vid ett skriftligt prov. Laborationerna examineras genom skriftliga rapporter.

  Examinator

  Kursansvarig:

  Mark Stockett: 08 5573 8686, epost: mark.stockett@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema FK5030 HT2019

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  G F Knoll: Radiation detection and measurements John Wiley and Sons, Fourth Ed 2010

 • Kontakt

  Studievägledare på Fysikum:

  studievagledare@fysik.su.se