Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utveckling av laborationer för fysiklärare

Laborationer och demonstrationer är viktiga verktyg för undervisning i fysik. Beroende på hur de är utformade kan de hjälpa eleverna att visualisera och förstå viktiga begrepp i kursen, eller hjälpa dem att lära sig att formulera och undersöka egna frågor. 

Laboration med ljus genom filter. En student håller på att ställa upp filtrerna
Foto: Jens Olof Lasthein

Kursen är inriktad på laborationer och demonstrationer för fysikundervisning på högstadiet eller gymnasiet. Kursen är anpassad för att kunna läsas vid sidan av jobbet.

Du kommer att få verktyg för att hjälpa dig analysera, utvärdera och utveckla befintliga laborativa uppgifter samt hur man kan tänka kring urval av innehåll och bedömning i förhållande till skolans styrdokument. Resten av kursen går ut på att först inventera befintlig labbutrustning och manualer på din skola, för att sen utveckla nya eller modifiera befintliga laborationer med moderna verktyg som kommersiellt tillgängliga sensorer, enkortsdatorer och appar, och grundläggande ämnen såsom mättekniker, statistiska och systematiska fel och riskbedömning. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbete och handledning. Undervisningen sker på distans, med ett eller flera campusträffar. Kursen kan delvis ges på engelska. 

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar av laborationer och projektarbete.

  Examinator

  Samuel Silverstein
  08 553 786 93
  silver@fysik.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Lärare:

  Samuel Silverstein, silver@fysik.su.se

  Jakob von Gyllenpalm, jakob.gyllenpalm@su.se

   

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Sudentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se