Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete

I denna kurs utför du ett självständigt arbete inom ett forskningsområde du vill fördjupa dig i. Projektet utformar du med fördel tillsammans med din handledare. Arbetet avslutas med att du beskriver och redovisar ditt arbete i en vetenskaplig uppsats som du också presenterar.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Under 10 veckor arbetar du självständigt med ett forskningsprojekt som har anknytning till medicinsk strålningsfysik. Du väljer själv vilket område du vill fördjupa dig i och  utformar projektet tillsammans med din handledare som sedan vägleder dig under arbetets gång. Genom arbetet utvecklar du dina vetenskapliga färdigheter i planering, datainsamling och analys. Kursen avslutas med att du summerar ditt arbete och dina slutsatser i en vetenskaplig avhandling som granskas av en expertkommitté. Du presenterar och försvarar sedan ditt arbete i ett offentligt seminarium.

Undervisning hösten 2020

Muntliga presentationer av examensarbeten hålls tillsvidare normalt via Zoom.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundläggande nivå och består till största delen av självständigt arbete. En vecka ägnas åt studier i vetenskaplighet med obligatorisk närvaro. För att kunna få de högsta betygenmåste projektet avslutas inom en viss tid, som kan förlängas om särskilda skäl föreligger. Om du till exempel läser andra kurser samtidigt kan arbetet med kandidatprojektet ske på deltid med godkännande från kursansvarig innan kursens start. Kursen ingår i sjukhusfysikerprogrammet.

  Delkurser

  Kursen består av två delar:

  Vetenskapligt projekt, 13.5 hp
  Vetenskaplighet, 1.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen på kursen består av individuell handledning för arbetet, samt av seminarier i vetenskaplighet. Du har rätt till 10 timmars hanledning under kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom utvärdering av den skriftliga rapporten samt en muntlig presentation och diskussion.

  Examinator

  Iuliana Toma-Dasu, e-post: iuliana.livia.dasu@fysik.su.se

  Irena Gudowska, tel: 08 553 780 81, e-post: irena.gudowska@fysik.su.se

  Marta Lazzeroni, e-post: Marta.Lazzeroni@fysik.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen består av vetenskapliga publikationer av relevans för projektets område. Denna litteratur kan erhållas genom att studenten själv söker i vetenskapliga databaser samt genom studentens handledare.

   

 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Emely Kjellsson Lindblom, tel: 08 553 787 29, e-post: emely.lindblom@fysik.su.se
   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se