Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete, 15 hp

Om kursen

I kursen genomförs en vetenskaplig litteraturstudie och/eller ett forskningsprojekt inom fysikområdet. I det självständiga arbetet ingår även en seminarieserie om vetenskaplighet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen