Kondenserade materiens fysik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande fysikaliska begrepp inom den kondenserade materiens fysik såsom kristallstrukturer, Drudemodell och Sommerfeldteori, fononer, Blochs teorem, reciproka rummet, "tight binding"-modellen och "nearly free electron"-modellen, energiband och kvasipartiklar, halvledare, magnetism. En översikt ges av den mångfald av fysikaliska egenskaper som olika material uppvisar, inkluderande optiska, termiska, elektriska och magnetiska effekter. Experimentella tekniker för grundläggande studier av material introduceras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen