Fysik, examensarbete, 60 hp

Om kursen

Ett forskningsprojekt inom fysikområdet genomförs.

Projektet redovisas både muntligt och skriftligt.

Detta projekt inklusive redovisningarna skall ta cirka

40 veckor att genomföra.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen