Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Kursen vänder sig till blivande ämneslärare och innehåller sex av sju delkurser från Franska II, 30 hp, vilka kompletteras med en kurs om ämnesdidaktik.
Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i fransk litteraturhistoria samt en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet introduceras inom alla delkurser och framhävs genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.