Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Franska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Kursen vänder sig till blivande ämneslärare i franska. Kursen ger ytterligare förbättrad språkfärdighet och har ett tydligt vetenskapligt anslag. Stor vikt läggs på att utveckla den skriftliga framställningsförmågan i specifika textformer. I kursen ingår även ett självständigt arbete. Därutöver ges en orientering inom två forskningsområden knutna till andraspråksinlärning och kulturstudier.