Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Postmoderna franska tänkare

Kursen behandlar idéproduktion och centrala begrepp hos fyra eller fem av de tänkare som idag präglar det intellektuella landskapet i och utanför Frankrike (t.ex. Barthes, Foucault, Deleuze, Derrida, Bourdieu, de Certeau, Finkielkraut, Gauchet, Morin, Ricoeur, Serres, Touraine, Onfray). Humaniora i ett disciplinöverskridande perspektiv berörs. Vid seminariediskussionerna tas ett urval av representativa texter i original och/eller i översättning upp till behandling.