Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Franska: poetik och litterär kontext

Franskspråkig litteratur förmedlas genom olika kanaler och aktörer. Vilken roll spelar akademisk undervisning, läroböcker eller översättning för att förmedla franskspråkig litteratur i dagens Sverige? Den här kursen är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i franskspråkig litteratur ur ett litteratursociologiskt perspektiv.

Kursen syftar till att ge god kännedom om ett urval litteraturvetenskapliga teoribildningar för vilka den litterära kontexten utgör ett bärande inslag. Analysmetoder knutna till specifika teoribildningar appliceras på skönlitteratur.

Kursen ges som läskurs. Den här kursformen innebär att du får ett introduktionsseminarium med din lärare i början av studieperioden och att du efter det läser kurslitteraturen och arbetar med examinationsuppgifterna på egen hand. Du håller mejlkontakt med din lärare under hela studieperioden.

Undervisningen och examinationen sker på franska.

Varmt välkommen att söka till kursen!