Franska: poetik och litterär kontext, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge god kännedom om ett urval litteraturvetenskapliga teoribildningar för vilka den litterära kontexten utgör ett bärande inslag. Exempel på detta kan vara receptionsteori, postkolonialism eller genusvetenskap. Analysmetoder knutna till specifika teoribildningar appliceras på skönlitteratur.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen