Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska: poetik och litterär kontext

Kursen syftar till att ge god kännedom om ett urval litteraturvetenskapliga teoribildningar för vilka den litterära kontexten utgör ett bärande inslag. Exempel på detta kan vara receptionsteori, postkolonialism eller genusvetenskap. Analysmetoder knutna till specifika teoribildningar appliceras på skönlitteratur.