Go to this page on our english site

Mode som industri

  • 7,5 hp

Kursen behandlar den historiska bakgrunden och utvecklingen av den globala modeindustrin de senaste 200 åren med betoning på förhållandet mellan produktion, distribution och konsumtion av mode och modevaror.

I centrum för förloppet står tre stora övergångsproblem: den industriella revolutionen under 1700- och 1800-talet, avregleringen av de nationella TEKO-branscherna i Västeuropa på 1970-talet samt den nu aktuella

omregleringen av de textila s.k. importkvoterna i EU och USA.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen