Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvalitativa metoder i modevetenskap

Kursen ger en översikt över hur olika kvalitativa metoder kan användas i modevetenskap. Exempel ges från aktuell forskning hemmahörande inom både humaniora och samhällsvetenskap och studenten skall utifrån uppnådd kännedom om modevetenskapliga metoder välja två metoder som skall appliceras på ett begränsat forskningsmaterial.