Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvalitativa metoder i modevetenskap

Kursen ger en översikt över hur olika kvalitativa metoder kan användas i modevetenskap. Exempel ges från aktuell forskning hemmahörande inom både humaniora och samhällsvetenskap och studenten skall utifrån uppnådd kännedom om modevetenskapliga metoder välja två metoder som skall appliceras på ett begränsat forskningsmaterial.

 • Kursupplägg

  Förväntade studieresultat
  Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • Definiera och redogöra för de kvalitativa metoder som utmärker forskningsområdet modevetenskap
  • Resonera kring olika metoders möjligheter och begräsningar
  • Applicera minst två olika metoder på ett forskningsmaterial

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. All undervisning sker på engelska
  och är obligatorisk.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur