Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modevetenskap - kandidatkurs

Det här är kursen för dig som vill ta ut en kandidatexamen i modevetenskap. Den ges på höstterminer och du behöver ha läst Modevetenskap I och II (60hp) och 60 hp i avslutade kurser för att vara behörig.

Kandidat mode

Kursen knyter samman frågor om modets kulturella och sociala betydelser och som identitetsskapande företeelse med frågor om mode som produktionssystem. Kursen behandlar modeteori genom historien, mode som estetisk form och material likväl som representationer av mode inom visuella och textbaserade medier. Kursen avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 hp.

Hur fungerar examen med fristående kurser?

Med fristående kurser bygger du själv ditt program kan man säga. Läs mer hur det går till och hur du kan tänka.

Examensenheten på Stockholms universitet har bra information om hur det fungerar. Kika gärna på deras sidor sen kan du kontakta studievägledaren om du vill bolla tankar och ideér.

Vad består examen av?

Kortfattat ser det ut så här: en kandidatexamen är på 180 hp (högskolepoäng). Det är 6 terminers heltidsstudier eller 3 år. Då ska du ha läst 90 hp inom ditt huvudämne - exempelvis Modevetenskap. Inom huvudämnet har du då Modevetenskap I, II och Kandidatkurs - där examensarbete (uppsatsen) på 15 hp ingått plus 90 hp i valfria kurser.

De valfria kurserna kan i princip vara vad som helst bara det är avslutade kurser. Här kan det vara bra att tänka ut kurser/ämnen som kan vara bra för ditt framtida yrkesval och även för ditt examensarbete.

Läs kandidatkursen sent i utbildningen

Det är bra att välja sin kandidatkurs så sent som möjligt i sin utbildning. Då har du skaffat dig bra akademisk erfarenhet som även kan synas i examenarbetet.

Sen ökar också ofta chanserna att antas till kandidatkurser om du har en del högskolepoäng i bagaget när det blir dags för urval till kursen.

Mer om examen på Stockholms universitet

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser. Delkurs 1 innehåller tre moment – introduktion till modeteori, mode som konsumtionskultur samt mode som visuell kultur. Delkurs 2 bygger på självständigt uppsatsarbete som varvas med seminariediskussioner och handledarsamtal.

  Delkurser

  1. Modets betydelser, 15 hp

  Delkursen ger en bred introduktion till det tvärvetenskapliga ämnet modevetenskap. Därefter presenteras och diskuteras olika kulturella och samhällsvetenskapliga forsknings- och analysexempel av mode. Kursen syftar till att fördjupa och bredda dina historiska och teoretiska kunskaper om mode samt ge dig insyn i olika typer av material, metod och teori för att sedan kunna välja ämne, frågeställningar och tillvägagångssätt i din kandidatuppsats. Du examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

  2. Kandidatuppsats, 15 hp

  Under terminens andra hälft författar du en självständig uppsats i ett på förhand med kursansvarige och handledare överenskommet ämne inom modevetenskap. Det självständiga uppsatsarbetet stöds av individuell handledning och peer-review seminarier. Uppsatsen ventileras i seminarieform.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningsuppgifter, peer-review förfarande, seminarier och handledning. Undervisningen kräver 80 % obligatorisk närvaro.

  Föreläsningarna lyfter fram teoretiska perspektiv, begrepp och metoder och kopplar dessa till ett forskningsmaterial. De avser att ge dig en fördjupad förståelse för de resonemang som tas upp i kurslitteraturen. De kombineras med seminarier som syftar till fördjupning och diskussion av olika teman och teoretiska perspektiv. Seminarierna kräver aktivt deltagande.

  Examination

  Kursen examineras genom en hemskrivning, ett skriftligt examensarbete, muntligt försvar av det egna examensarbetet samt opposition av annan students examensarbete. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare modevetenskap