Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi III

Första delen på kursen tar upp geografins idéhistoriska utveckling, olika vetenskapliga filosofier och teorier som påverkat ämnet, samt vetenskapsteoretiska begrepp.

Du får kunskaper om samhällsplaneringens samhälleliga förutsättningar med fokus på lagar, ramverk och aktörer. Du studerar också kopplingar mellan den fysiska planeringen och naturmiljön, med avseende på exempelvis vattenfrågor, geovetenskapliga risker och ekologiskt värdefulla miljöer. En central frågeställning är vad det innebär att planera för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stads-och landsbygdsutveckling i Sverige idag.

Kursen är en programkurs i Ämneslärarprogrammet och ges av Institutionen av naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria, 7,5 hp
  • Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp

  Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria
  Kursdelen behandlar geografins idéhistoriska utveckling, olika vetenskapliga filosofier och teorier som påverkat ämnet, samt vetenskapsteoretiska begrepp.

  Samhällsplaneringens grunder
  Kursdelen behandlar samhällsplaneringens fysiska förutsättningar samt planeringens samhälleliga förutsättningar (såsom lagar, ramverk, aktörer) med fokus på de olika geografiska perspektiven. Planeringens förutsättningar behandlas i relation till planeringens praktik. En central frågeställning är vad det innebär att planera för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stads och landsbygdsutveckling i Sverige idag.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar samt projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Annika Dahlberg

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition och koordinator för lärarutbildningen
  Torbjörn Karlin (vikarie)
  E-post: lararutbildning@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Annika Dahlberg, Institutionen för naturgeografi
  E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

  Elisabeth Gräslund Berg, Kulturgeografiska institutionen
  E-post: elisabeth.g.berg@humangeo.su.se