Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik i geografi

Genom praktik får du möjlighet att praktiskt tillämpa dina ämneskunskaper och kännedom om hur arbete med geografisk anknytning organiseras och bedrivs på t.ex. ett företag eller en myndighet.

Du som studerande ansvarar själv för att hitta en praktikplats som efter godkännande från institutionen kan utnyttjas inom kursen. Praktikplatsen och en arbetsplan måste godkännas och du måste delta i en särskild introduktion innan praktiken påbörjas. Undervisningen består av en introduktion förlagd till universitetet, praktik på en arbetsplats med anknytning till ämnet och skriftlig och muntlig avrapportering av praktiken. På arbetsplatsen ska du delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare. Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen. 

Information om praktik på avancerad nivå

Kursen ges inom Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring (SGMFO). Kursen ges enbart inom detta program och inte som fristående kurs. 

Endast 15 hp praktikkurser får medräknas i examen.