Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser

 • 15 hp

Många olika miljörisker och samhällsfrågor är direkt relaterade till hur vi förvaltar våra mark- och vattenmiljöer.

Kursen behandlar integrerad natur- och samhällsvetenskaplig hantering av naturliga och antropogena vatten-, närsalts-, förorenings- och andra biogeokemiska ämnesflöden som är viktiga för miljöriskbedömning, ekosystemutveckling och förvaltning av naturresurser och miljö. Den omfattar principer och metoder för bedömning och hantering av osäkerhet, sannolikhet och risk, samt miljö- och ekologisk ekonomi. Kursens fokus ligger på mark- och vattensystem, men principerna och metoderna är generellt tillämpliga och användbara i olika geo- och miljövetenskapliga sammanhang och tillämpningar.

Kursen ingår i Masterprogam i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser men du kan även läsa kursen som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Kursen tar upp följande:

  • metoder för integrerad hantering av vatten- och ämnesflöden för effektiv och hållbar resurshantering och miljöförvaltning
  • miljölagstiftning och myndighetsutövning för vattenresurshantering och miljöförvaltning
  • ekologisk ekonomi och dess tillämpning på vattenresurshantering och miljöförvaltning
  • bedömning och hantering av osäkerhet, sannolikhet och risk i vattensystem för effektiv och hållbar resurshantering och miljöförvaltning.

  Delkurser

  1. Vattenresurshantering, 7,5 hp
  2. Föroreningsspridning och miljöförvaltning, 7,5 hp

  Vattenresurshantering
  Kursdelen behandlar datormodeleringar baserad på aktuella forskningsartiklar om modellering för vattenresurshantering. Kursdelen behandlar även ekologisk ekonomi.

  Föroreningsspridning och miljöförvaltning
  Kursdelen behandlar datormodellering baserad på aktuella forskningsartiklar om modellering av föroreningars massflöden och massbalans i avrinning

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övnings- och projektarbeten samt redovisningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Fernando Jaramillo

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Kursansvarig Fernando Jaramillo

  Mattias Winterdahl
  Imenne Åhlén

  Möt våra forskare

  Vi studerar naturliga processer och effekter som orsakas av människan samt deras variabilitet och förändring i vatten, mark och permafrost.

  Hydrologi, vattenresurser och permafrost

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Fernado Jaramillo