Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp

Om kursen

Många olika miljörisker och samhällsfrågor är direkt relaterade till hur vi förvaltar våra mark- och vattenmiljöer. Kursen behandlar integrerad natur- och samhällsvetenskaplig hantering av naturliga och antropogena vatten-, närsalts-, förorenings- och andra biogeokemiska ämnesflöden som är viktiga för miljöriskbedömning, ekosystemutveckling och förvaltning av naturresurser och miljö. Den omfattar principer och metoder för bedömning och hantering av osäkerhet, sannolikhet och risk, samt miljö- och ekologisk ekonomi. Kursens fokus ligger på mark- och vattensystem, men principerna och metoderna är generellt tillämpliga och användbara i olika geo- och miljövetenskapliga sammanhang och tillämpningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen