Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser

Många olika miljörisker och samhällsfrågor är direkt relaterade till hur vi förvaltar våra mark- och vattenmiljöer.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar integrerad natur- och samhällsvetenskaplig hantering av naturliga och antropogena vatten-, närsalts-, förorenings- och andra biogeokemiska ämnesflöden som är viktiga för miljöriskbedömning, ekosystemutveckling och förvaltning av naturresurser och miljö. Den omfattar principer och metoder för bedömning och hantering av osäkerhet, sannolikhet och risk, samt miljö- och ekologisk ekonomi. Kursens fokus ligger på mark- och vattensystem, men principerna och metoderna är generellt tillämpliga och användbara i olika geo- och miljövetenskapliga sammanhang och tillämpningar.

Kursen ingår i Masterprogam i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser men du kan även läsa kursen som fristående kurs. 

Planerad undervisning för kursen, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kommer att presenteras på Institutionens hemsida den 28 februari

 • Kursupplägg

  Kursen tar upp följande:

  • metoder för integrerad hantering av vatten- och ämnesflöden för effektiv och hållbar resurshantering och miljöförvaltning
  • miljölagstiftning och myndighetsutövning för vattenresurshantering och miljöförvaltning
  • ekologisk ekonomi och dess tillämpning på vattenresurshantering och miljöförvaltning
  • bedömning och hantering av osäkerhet, sannolikhet och risk i vattensystem för effektiv och hållbar resurshantering och miljöförvaltning.

  Delkurser

  1. Vattenresurshantering, 7,5 hp
  2. Föroreningsspridning och miljöförvaltning, 7,5 hp

  Vattenresurshantering
  Kursdelen behandlar datormodeleringar baserad på aktuella forskningsartiklar om modellering för vattenresurshantering. Kursdelen behandlar även ekologisk ekonomi.

  Föroreningsspridning och miljöförvaltning
  Kursdelen behandlar datormodellering baserad på aktuella forskningsartiklar om modellering av föroreningars massflöden och massbalans i avrinning

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övnings- och projektarbeten samt redovisningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Fernando Jaramillo

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Kursansvarig Fernando Jaramillo

  Mattias Winterdahl
  Imenne Åhlén

  Möt våra forskare

  Vi studerar naturliga processer och effekter som orsakas av människan samt deras variabilitet och förändring i vatten, mark och permafrost.

  Hydrologi, vattenresurser och permafrost

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Fernado Jaramillo