Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Geografi, examensarbete

Kursen består av ett självständigt utfört forskningsprojekt. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder.

Du lär dig att samla in, bearbeta, kritiskt tolka och redovisa insamlat datamaterial. Ett viktigt moment är också att sätta ditt projekt i ett aktuellt vetenskapligt perspektiv. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

Kursen ingår i Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring.

För mer information se Geografi, examensarbete 30 hp (GE9020)

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av huvudhandledaren och/eller av den biträdande handledaren.