Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi, examensarbete

Kursen består av ett självständigt utfört forskningsprojekt. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder. Du lär dig att samla in, bearbeta, kritiskt tolka och redovisa insamlat datamaterial. Ett viktigt moment är också att sätta ditt projekt i ett aktuellt vetenskapligt perspektiv. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

Kontakta institutionen via länk till hemsidan för mer information.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.