Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Metamorf petrologi

Kursen behandlar klassifikation och kännedom om metamorfa bergarter, hur de bildas i olika deformationsprocesser, hur bergarterna identifieras och hur deras kemiska sammansättning kan förändras genom transport av kemiska lösningar, samt sambandet mellan petrologi och plattektoniska processer

Microscopic view of minerals

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.