Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sedimentpetrologi

Kursen behandlar klassifikation och kännedom av sedimentära bergarter, sedimentära processer och miljöer, samt sedimentära bergarter och plattektonik.

Photo: Vicky Pease
Cretaceous sandstone with shale interlayer from the Yukon-Koyukuk Basin, Alaska. The image shows 'flame' structure - before lithification the weight of the overlying sand squeezes the weaker (wetter?) siltstone causing it to 'squirt' up into the sand layer. Such structures indicate soft-sediment deformation of unconsolidated sediments and also the 'up' or 'top' direction of deposition. Photo: Vicky Pease

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Nichols, 2009
  Sedimentology and stratigraphy
  ISBN-10: 1405135921
  ISBN-13: 978-1405135924 (ebook)

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Carl Regnéll (Postdoktor )