Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sedimentära system

Kursen behandlar klassifikation och kännedom av sedimentära bergarter, sedimentära processer och miljöer, samt sedimentära bergarter och plattektonik.

Students infront of a rock wall, teacher explaining sedimentary systems

HT20 | Kursen består av föreläsningar, laborationer och ett fältarbete. Alla föreläsningar kommer att livesändas från campus via zoom eller vara förinspelade. Vi uppmuntrar att man är på plats vid laborationerna men kan man inte vara närvarande så kan en lösning tas fram. Studenter som inte kan delta på fältarbete får en ersättningsuppgift.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  Malin KylanderUniversitetslektor, docent, kemisk sedimentologi
  Malin Kylander
  malin.kylander@geo.su.se
  (0)8 674 78 98 | Rum: R217