Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Paleoceanografi och maringeologi

  • 7,5 hp

Kursen tar upp oceanbassängernas bildning och morfologi.

Arkiven: marina sediment, stratigrafi, korrelation, datering och tidsskalor; grunderna i det moderna klimatsystemet: ocean-/atmosfärcirkulation, hydrosfären och kryosfären, oceaniska och atmosfäriska biogeokemiska cykler; fysiska, biologiska och geokemiska proxies; samt trender och händelser i ocean- och klimatsystemens utveckling under de senaste 150 miljoner åren.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

  • Kontakt

    Helen CoxallUniversitetslektor, Marin mikropaleontogoi
    Helen Coxall
    helen.coxall[at]geo.su.se
    (0)8 674 78 58 | Rum: R233