Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Paleoceanografi och maringeologi

Kursen tar upp oceanbassängernas bildning och morfologi.

Students looking over a sediment core.
Illustration by Robyn O'Regan.

Ämnen: marina sediment, stratigrafi, korrelation, datering och tidsskalor; grunderna i det moderna klimatsystemet: ocean-/atmosfärcirkulation, hydrosfären och kryosfären, oceaniska och atmosfäriska biogeokemiska cykler; fysiska, biologiska och geokemiska proxies; samt trender och händelser i ocean- och klimatsystemens utveckling under de senaste 150 miljoner åren.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.