Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Paleoceanografi och maringeologi

Kursen tar upp oceanbassängernas bildning och morfologi.

Students looking over a sediment core.
Illustration by Robyn O'Regan.

Arkiven: marina sediment, stratigrafi, korrelation, datering och tidsskalor; grunderna i det moderna klimatsystemet: ocean-/atmosfärcirkulation, hydrosfären och kryosfären, oceaniska och atmosfäriska biogeokemiska cykler; fysiska, biologiska och geokemiska proxies; samt trender och händelser i ocean- och klimatsystemens utveckling under de senaste 150 miljoner åren.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Möt oss

  Hellen takes a selfi on a private boat, Stockholm

  "Jorden är vårt hem. Det finns ingen andra planet vi kan fly till om livet på jorden blir för svårt. Jorden kan verka vidsträckt och robust men vad du lär dig av att studera dess geologiska historia är att dess olika havs-, is-, klimat- och biologiska system, som vi är beroende av för mat, jobb och säkra platser att bo på, är ömtåliga."

  Helen Coxall är universitetslektor i marin mikropaleontologi. Helen är lärare i två kurser på grundnivå.

  Läs artikeln

 • Kontakt

  Helen CoxallUniversitetslektor, Marin mikropaleontogoi
  Helen Coxall
  helen.coxall@geo.su.se
  (0)8 674 78 58 | Rum: R233