Paleoklimatologi och oceansystemet, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar hur dåtida klimat och havsförhållanden rekonstrueras från marina geologiska arkiv. Vidare behandlas havscirkulationen och dess roll för klimatet, marina sediment och proxier för dåtida hav- och klimatsignaler samt verktyg för att ta fram dessa signaler. De största klimatväxlingarna från kenozoikum till nutid studeras. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen