Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Paleoklimatologi och oceansystemet

Kursen behandlar hur dåtida klimat och havsförhållanden rekonstrueras från marina geologiska arkiv.

Vidare behandlas havscirkulationen och dess roll för klimatet, marina sediment och proxier för dåtida hav- och klimatsignaler samt verktyg för att ta fram dessa signaler. De största klimatväxlingarna från kenozoikum till nutid studeras. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

 

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  W.F. Ruddiman, 2017
  Earth's Climate: Past and Future 3rd ed
  W.H. Freeman
  ISBN 9781319154004 – obligatorisk kursbok, tillgänglig som SU-bibliotekets e-bok

  K. St John, R.M. Leckie, K. Pound, M. Jones, L. Krissek, 2012
  Reconstructing Earth's Climate History: inquiry-based exercises for lab and class
  Wiley-Blackwell
  ISBN 9780470658085 (hardback)
  ISBN 9781118232941 (paper)
  ISBN 9781119959892 (E-book) – rekommenderad

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt