Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II

Kursen omfattar en månads fältpraktik inom det privata eller offentliga näringslivet under ledning av både universitetslärare och arbetsgivare.

geologist looking at rock wall

Ett för beställaren användbart arbete skall produceras under praktiken, vilket ska innehålla en kort introduktion och motivering av arbetet, en redovisning av aktiviteter och korta slutsatser inklusive nödvändiga referenser.