Malmgeologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen inriktas på bildandet av hydrotermala malmfyndigheter Efter en introduktion till malmfyndigheter och transport av metaller i hydrotermala fluider, inriktar sig kursen på olika hydrotermala malmbildande system inklusive de som är associerade med magmatism, metamorfos och sedimentära processer. Föreläsningarna kommer att kombineras med labstudier och ett studiebesök till Cypern.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen