Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Malmgeologi

Kursen inriktas på bildandet av hydrotermala malmfyndigheter.

Efter en introduktion till malmfyndigheter och transport av metaller i hydrotermala fluider, inriktar sig kursen på olika hydrotermala malmbildande system inklusive de som är associerade med magmatism, metamorfos och sedimentära processer. Föreläsningarna kommer att kombineras med labstudier och ett studiebesök till Cypern.

Kursperiod HT21: Torsdag 30/9–söndag 31/10 (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen ges vartannat år (HT21, HT23, etc).