Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Malmgeologi

Kursen inriktas på bildandet av hydrotermala malmfyndigheter.

Efter en introduktion till malmfyndigheter och transport av metaller i hydrotermala fluider, inriktar sig kursen på olika hydrotermala malmbildande system inklusive de som är associerade med magmatism, metamorfos och sedimentära processer. Föreläsningarna kommer att kombineras med labstudier och ett studiebesök till Cypern.

Kursperiod HT21: Torsdag 30/9–söndag 31/10 (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen ges vartannat år (HT21, HT23, etc).

HT21 | Beroende på antalet studenter och gällande restriktioner kommer kursen att antigen ges ”som vanligt” eller med föreläsningar via Zoom och övningar vid så många tillfälle som behövs för att kunna arbeta i mindre grupper. Denna information kommer att uppdateras före kursstarten, beroende på situationen vid den tidpunkten.
 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  Iain PitcairnUniversitetslektor, docent, malgeologi
  Iain Pitcairn
  iain.pitcairn@geo.su.se
  (0)8 674 78 38 | Rum: R431