Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Malmgeologi

  • 7,5 hp

Kursen inriktas på bildandet av hydrotermala malmfyndigheter.

Efter en introduktion till malmfyndigheter och transport av metaller i hydrotermala fluider, inriktar sig kursen på olika hydrotermala malmbildande system inklusive de som är associerade med magmatism, metamorfos och sedimentära processer. Föreläsningarna kommer att kombineras med labstudier och ett studiebesök till Cypern.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen ges vartannat år (HT 2021)

  • Kontakt

    Iain PitcairnUniversitetslektor, docent, malgeologi
    Iain Pitcairn
    iain.pitcairn[at]geo.su.se
    (0)8 674 78 38 | Rum: R431