Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maringeologi, självständigt arbete

Självständigt arbete 45 hp

Det självständiga arbetet för masterexamen avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet maringeologi. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, skriftlig och muntlig rapportering av forskningsresultat.

Mer information finns på den engelska sidan.