Maringeologi, självständigt arbete, 45 hp

Maringeologi, självständigt arbete 45 hp

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Det självständiga arbetet för masterexamen avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet maringeologi. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, skriftlig och muntlig rapportering av forskningsresultat.

Mer information

Kontakta Elisabeth Däcker – elisabeth.dacker@geo.su.se

Kontakt

Martin JakobssonProfessor of Marine geology and geophysics
Martin Jakobsson
martin.jakobsson[at]geo.su.se
(0)8 16 47 19 | Rum: R209

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen