Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fortsättningskurs i handelsrätt: Företagsöverlåtelse i praktik och teori

Kursen Företagsöverlåtelse i praktik och teori är en flerdisciplinär projektkurs som riktas till dig som är ekonomi- eller juridikstudent. Kursen baseras på ett större praktikfall, ett så kallat case som innefattar de flesta av de aspekter som aktualiseras vid en större företagsöverlåtelse.

Flera personer går igenom ett avtal. Endast händerna syns.
Foto: Korrawin / Mostphotos

Företagsöverlåtelse i praktik och teori utgör en fristående kurs på avancerad nivå vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

Kursen är en flerdisciplinär projektkurs om 15 hp som riktar sig till både juridik- och ekonomistudenter i slutet av utbildningen. Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska arbeta självständigt i mindre grupper under förutsättningar som liknar de som råder i verkligheten. I kursen ingår därför ett omfattande s.k. case som innefattar de flesta av de juridiska och ekonomiska aspekter som aktualiseras vid en större företagsöverlåtelse, t.ex. frågor om företagsvärdering, företagsbesiktning (due diligence), finansiering samt bolagsrättsliga, arbetsrättsliga, skatterättsliga och konkurrensrättsliga frågeställningar m.m.

Studenternas uppgift är att i grupp, bestående av såväl juridik- som ekonomistuderande, arbeta med det aktuella caset. Övningen utmynnar i att grupperna gör en skriftlig och muntlig presentation av ett slutligt förslag till överlåtelseavtal. Kursen avslutas med en skriftlig salsskrivning.

 • Kursupplägg

  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Fortsättningskurs i handelsrätt: Företagsöverlåtelse i praktik och teori

  Kursbeskrivning (14 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och praktiska övningar. Syftet med kursen är att den skall motsvara transaktionsprocessen vid företagsöverlåtelser.

  Examination

  Kursens lärandemål examineras dels genom en skriftlig tentamen, dels genom skriftliga och muntliga presentationer i samband med grupparbeten.

  Examinator

  Alexander Unnersjö

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  hafor@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Helene Fotiadis Forssjö

  Kursföreståndare: 
  Alexander Unnersjö