Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia II inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 (med självständigt arbete)

Historia II ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod samt aktuell historisk forskning. Denna kurs innefattar ett självständigt arbete på 15hp.

Denna kurs utgör andra terminens studier i historia inom Ämneslärarprogrammet årskurs 7–9 och riktar sig till studenter som avser att undervisa i årskurs 7-9 med historia som andra ämne.

Kursen ger fördjupade kunskaper om några historiska problemområden samt om historiedidaktiska perspektiv i skolan och historiebruk i samhället. Kursen ger även praktisk träning i analytiska och metodologiska färdigheter. Terminen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där studenten ska genomföra en historievetenskaplig undersökning.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Historiedidaktik och historiebruk, 7,5 hp

  Delkursen belyser forskningsområdena historiedidaktik och historiebruk, främst riktat mot skolans värld och dess historiedidaktiska frågeställningar och angreppssätt, men gör även vissa nedslag kring historiebruk i samhället.

  Delkurs 2. Valbar fördjupning, 7,5 hp

  Dekursen är en tematisk inriktad kurs inom ett historiskt problemområde, t.ex. politisk och ekonomisk utveckling, social utveckling eller kulturell utveckling. Se mer information på kurssidan om vilka kurser som finna att välja mellan på Athena: athena.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Delkurs 3. Självständigt arbete, 15 hp

  Delkursen består av teoretisk och praktisk träning i att självständigt författa, presentera och försvara en vetenskaplig uppsats, samt att diskutera, analysera och opponera på andra studenters uppsatsarbeten. Uppläggning, källmaterial och litteratur bestäms i samråd med handledare.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurs har gemensam litteraturlista med andra program och utbildningar som läser flera delkurser tillsammans.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare