Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia II inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 (med självständigt arbete)

Historia II ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod samt aktuell historisk forskning. Denna kurs innefattar ett självständigt arbete på 15hp.

Johann Heinrich Tischbein - The Nine Muses - Clio (History), 1780
Johann Heinrich Tischbein - Clio, 1780. Källa: wikimedia commons

Denna kurs utgör andra terminens studier i historia inom Ämneslärarprogrammet årskurs 7–9 och riktar sig till studenter som avser att undervisa i årskurs 7-9 med historia som andra ämne.

Kursen ger fördjupade kunskaper om några historiska problemområden samt om historiedidaktiska perspektiv i skolan och historiebruk i samhället. Kursen ger även praktisk träning i analytiska och metodologiska färdigheter. Terminen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där studenten ska genomföra en historievetenskaplig undersökning.