Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia I inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle

Denna kurs ingår kandidatprogrammet för historia, politik och samhälle. Utförlig information om kursens upplägg och undervisning hittar du i kursbeskrivningen.

Kurslitteratur och kursbeskrivning för kursen Historia I finns under kurssidan här.