Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Stockholms historia

Stortorget, Stockholm
Foto: Larssons Ateljé/Stockholms stadsmuseum.

Kursen handlar om Stockholms historia, från stadens grundande till dagens moderna storstad. Vem har styrt Stockholm? Vilka sociala förhållanden levde människorna under? Hur har kvinnorna klarat sig i staden? Hur har stadens bebyggelse förändrats? Kursen innehåller även frågor om stadens utveckling i ett internationellt perspektiv.