Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia I inom Kandidatprogram i historia

Denna kurs ingår i kandidatprogrammet i historia och ger en helhetsbild av människans historia och en grund för att kunna tolka det förflutna.