Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia II inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle

Historia II ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod samt några aktuella historiska forskningsområden.

Svartvit bild med tre kvinnor i hatt, den ena med ett band över axels med texten "votes for women"
Kvinnorättsaktivisterna Edith New och Mary Leigh anländer till Queen’s Hall, 1908. London School of Economics Library

Här ges även möjlighet till egna val och specialisering inom särskilda tidsepoker. Terminen avslutas med ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter.

Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia II ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter.

 • Kursupplägg

  Kursen utgörs av fyra delkurser. Den första delkursen, Modern politisk historia (7,5 hp), är specifik för programmet Historia, politik och samhälle. Övriga tre delkurser läses tillsammans med historiestudenter inom andra programinriktningar och på fristående kurs. I delkurs 2 får studenten själv välja bland ett varierande kursutbud. 

  Delkurser

  Delkurs 1: Modern politisk historia, 7,5 hp

  Delkursen behandlar ett eller flera historievetenskapliga problemområden i politisk historia från 1700-talet till nutid, till exempel demokratisering, utrikes- och säkerhetspolitik eller välfärdspolitik.

  Delkurs 2: Valbar fördjupning

  I denna delkurs får studenterna välja mellan ett antal tematiskt inriktade kurser inom historiska problemområden, såsom politisk och ekonomisk utveckling, social utveckling eller kulturell utveckling. Teman för de valbara kurserna varierar men har inkluderat till exempel shopping under 1700-talet, medicin under medeltiden och sport, rasism och etnicitet. Se gällande litteraturlista och länk nedan för aktuella kurser att välja bland. 

  Här hittar du de valbara kurser du kan läsa VT24

  Delkurs 3: Att forska om historia, 7,5 hp

  Delkursen behandlar historievetenskaplig metod och ger en introduktion till teoretiska perspektiv.

  Delkurs 4: Uppsats, 7,5 hp

  Delkursen ger teoretisk och praktisk träning i att självständigt författa, presentera och försvara en kortare vetenskaplig uppsats.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurs har gemensam litteraturlista med andra program och utbildningar som läser flera delkurser tillsammans.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor grundnivå: Historia I och II