Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia II inom Kandidatprogram i historia

Historia II ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod samt några aktuella historiska forskningsområden.

Här ges även möjlighet till egna val och specialisering inom särskilda tidsepoker. Terminen avslutas med ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter.

Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia II ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter.

 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Historiografi, 7,5 hp

  Delkursen ger fördjupade kunskaper om den historievetenskapliga disciplinens historia, såväl internationellt som nationellt.

  Delkurs 2: Valbar fördjupning, 7,5 hp

  Delkursen utgörs av en tematisk inriktad kurs inom ett historiskt problemområde, t.ex. politisk och ekonomisk utveckling, social utveckling eller kulturell utveckling.

  Delkurs 3: Att forska om historia, 7,5 hp

  Ddelkursen behandlar historievetenskaplig metod och ger en introduktion till teoretiska perspektiv.

  Delkurs 4: Uppsats, 7,5 hp

  Delkursen ger teoretisk och praktisk träning i att självständigt författa, presentera och försvara en kortare vetenskaplig uppsats.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurs har gemensam litteraturlista med andra program och utbildningar som läser flera delkurser tillsammans.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor grundnivå särskilt kvällskurser, Historia II och kandidatkurs