Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia - Temakurs / färdighetskurs: Praktik II

Kursen kan enbart läsas inom masterprogram i historiska studier under år 2.

Kursen består av handledd praktik vid någon statlig, kommunal eller privat arbetsgivare där kunskaper och färdigheter inhämtade från avslutade kurser inom masterprogrammet i historiska studier är relevanta för arbetsuppgifterna.

 • Kursupplägg

  Studenten ansvarar själv för att ordna praktikplats och handledare.

  Praktikperioden ska omfatta sammanlagt 5 veckors handledd praktik och förläggas till år två under masterprogram i historiska studier. Arbetstiden ska vara densamma för praktikanten som för den heltidsarbetande personalen i övrigt. Maximalt kan två temakurser (2 x 7,5 hp) bytas ut mot praktik.

  Mer information finns i kursplanen.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå