Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det medeltida Rom – Den eviga staden där forntid och framtid möts

Kursen behandlar Roms historia under medeltiden, ca 400 – ca 1500, utifrån tvärvetenskapliga perspektiv

Kursen tar upp Roms historia och stadens betydelse för medeltida samhällen i Västeuropa från ekonomiskt, religiöst, juridiskt och kulturellt perspektiv. Till de teman som tas upp hör arvet från Romarriket, effekterna av maktens förflyttning till Bysans och senare Aachen, relationerna mellan påven och den världsliga makten och byggandet av Gudsstaten på jorden, inkluderat arkitektur, konst och musik. Under kursen diskuteras även olika metodologiska och teoretiska aspekter som är viktiga eller problematiska för forskningen om det medeltida Rom.

 • Kursupplägg

  Undervisningen sker dels på campus, dels i Rom. Den som inte kan närvara i Rom får följa delar av undervisningen digitalt på campus.

  Examinator

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå