Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det medeltida Rom – Den eviga staden där forntid och framtid möts

Kursen behandlar Roms historia under medeltiden, ca 400 – ca 1500, utifrån tvärvetenskapliga perspektiv. Den tar upp Roms historia och stadens betydelse för medeltida samhällen i Västeuropa från ekonomiskt, religiöst, juridiskt och kulturellt perspektiv. Till de teman som tas upp hör arvet från Romarriket, effekterna av maktens förflyttning till Bysans och senare Aachen, relationerna mellan påven och den världsliga makten och byggandet av Gudsstaten på jorden, inkluderat arkitektur, konst och musik. Under kursen diskuteras även olika metodologiska och teoretiska aspekter som är viktiga eller problematiska för forskningen om det medeltida Rom.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.