Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia - metodkurs

Denna kurs utvecklar färdigheter i olika metoder för historisk forskning.

Denna kurs ger dig redskap för att kunna skriva en magister- eller masteruppsats.  Kursen behandlar problemformulering, källkritik, komparation, teorianvändning, förklaringar, kvantitativa metoder, tolkningsmetoder samt framställning.

Genom att studera avhandlingar eller andra arbeten i historia ger kursen kunskap om både kvalitativa metoder och en introduktion till kvantitativ metod. Inom kursen får studenterna även pröva att självständigt tillämpa en utvald metod på ett historiskt källmaterial.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå