Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia i samhället - forskning, historiografi och historiebruk

Kursen är en introduktionskurs för studier i historia, idéhistoria och ekonomisk-historia på avancerad nivå. Den syftar dels till att ge en aktiv medvetenhet om ämnenas tradition, dels till att ge en introduktion till den professionelle ekonomhistorikerns, historikerns och idéhistorikerns roll i och förhållande till omvärlden.

Kursen rör därmed de grundläggande villkor för historievetenskaperna som ämnesutövare måste förhålla sig aktivt till - den egna traditionen, historiebruket i samhället samt den akademiska forskningens nytta och frihet och därmed dess förhållande till staten.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig redovisning under seminarieserien. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå