Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia i samhället - forskning, historiografi och historiebruk

Kursen är en introduktionskurs för studier i historia, idéhistoria och ekonomisk-historia på avancerad nivå.

Kursen behandlar de grundläggande förutsättningarna för historievetenskaperna med tyngdpunkt på forskning, historiebruk och vetenskapens värde för det omgivande samhället.

Kursen är en introduktionskurs för studier i historia, idéhistoria och ekonomisk - historia på avancerad nivå. Den syftar dels till att ge en aktiv medvetenhet om ämnenas tradition, dels till att ge en introduktion till den professionelle historikerns, idéhistorikerns och ekonomhistorikerns roll såväl inom akademin som i samhället i övrigt.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå