Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i globala mediestudier

Engage with current and relevant theory and research involving media in the processes of cultural, political, and economic globalization and acquire ethnicity, class, and gender perspectives on media in this popular international master’s programme

Programmet som är tvåårigt bygger på grundutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap (90 hp) eller motsvarande. Det syftar till att ge de studerande avancerade teoretiska och metodiska färdigheter i ämnet, förberedande både för självständigt forskningsarbete och för kvalificerade arbetsuppgifter inom det breda medieområdet. Programmet ger också behörighet att söka till forskarutbildning. 

Utbildningen sker på engelska. 

Masterprogrammet inriktar sig mot aktuella teori- och metoddiskussioner inom internationell forskning. Relevant forskning inom institutionen presenteras. Tonvikt läggs också vid vetenskaplig kommunikation och etikfrågor i forskningsprocessen. Delkurserna examineras huvudsakligen genom individuella essäer och seminarieuppgifter.
Här diskuteras t ex den aktuella teoretiska och empiriska forskning som tillskriver medierna en roll i den kulturella, politiska och ekonomiska globaliseringen, samt teorier om medier, klass, kön och etnicitet. Den sista terminen ägnas helt åt examensarbetet och handledning ges både individuellt och genom gruppseminarier. 

Programmet startar varje hösttermin. Utbildningen är på engelska

Läs mer om programmet och hur du ansöker på den engelska sidan