Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i globala mediestudier

  • 120 hp

     Programinformation och ansökningsinstruktioner

Programmet som är tvåårigt bygger på grundutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap (90 hp) eller motsvarande. Det syftar till att ge de studerande avancerade teoretiska och metodiska färdigheter i ämnet, förberedande både för självständigt forskningsarbete och för kvalificerade arbetsuppgifter inom det breda medieområdet. Programmet ger också behörighet att söka till forskarutbildning.

Utbildningen sker på engelska.

Masterprogrammet inriktar sig mot aktuella teori- och metoddiskussioner inom internationell forskning. Relevant forskning inom institutionen presenteras. Tonvikt läggs också vid vetenskaplig kommunikation och etikfrågor i forskningsprocessen. Delkurserna examineras huvudsakligen genom individuella essäer och seminarieuppgifter.

Här diskuteras t ex den aktuella teoretiska och empiriska forskning som tillskriver medierna en roll i den kulturella, politiska och ekonomiska globaliseringen, samt teorier om medier, klass, kön och etnicitet.

Den sista terminen ägnas helt åt examensarbetet och handledning ges både individuellt och genom gruppseminarier.

Programmet startar varje hösttermin. Utbildningen är på engelska.

För instruktioner om vilka handlingar som ska skickas in samt info om antagningsprocessen, se vår hemsida:


     Programinformation och ansökningsinstruktioner

SE VÅR HEMSIDA FÖR VIKTIG INFORMATION OM HUR DU SÖKER!