Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Islamundervisning i sekulariserade samhällen

Lär dig om islam i sekulära samhällen med fokus på pedagogiska sammanhang.

Kursen behandlar islam som religiös och kulturell komponent i Europa. Efter en kort inledande historik om islam fokuserar kursen på islam i skol- och pedagogiska sammanhang. Frågor som kommer att diskuteras är: förhållandet mellan muslimska grupper och skolor, aspekter av undervisning om islam i olika europeiska sammanhang, islamisk religiös utbildning i sekulära samhällen, läroboksbilder av islam liksom islamofobi och skolans och lärarnas möjligheter att handskas med detta.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Löpande inlämning av skriftliga uppgifter inom angiven tidsgräns är ett obligatoriskt inslag i kursen.

  Undervisningen sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom löpande examination. Löpande examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter. Information om vilka uppgifter som är betygsgrundande och hur stor del av betyget de utgör meddelas vid kursstart.

  Examinationen sker på engelska.

  Examinator

  Jenny Berglund

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Jenny Berglund, jenny.berglund@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se