Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Islamundervisning i sekulariserade samhällen

Kursen behandlar islam som religiös och kulturell komponent i Europa. Efter en kort inledande historik om islam fokuserar kursen på islam i skol- och pedagogiska sammanhang. Frågor som kommer att diskuteras är: förhållandet mellan muslimska grupper och skolor, aspekter av undervisning om islam i olika europeiska sammanhang, islamisk religiös utbildning i sekulära samhällen, läroboksbilder av islam liksom islamofobi och skolans och lärarnas möjligheter att handskas med detta.