Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musik I för fritidshem och årskurs F-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Kursen behandlar musik i skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet genom gestaltande och estetiskt laborerande arbetsformer. Genom praktiskt musicerande och litteraturstudier läggs en grund för musikdidaktisk verksamhet i enlighet med skolans och fritidshemmets kunskapsmål och styrdokument.
Kursen behandlar också aktuella forskningsperspektiv på estetiska läroprocesser samt musikens roll och potential för barns kunskapsutveckling. Kursens kännetecknas av ett didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till barns lärprocesser och till den egna kompetensutvecklingen. 

Kursbeskrivning HT20 (419 Kb)

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Praktiskt musikaliskt arbete 7,5 hp
  Delkursen omfattar:
  - praktiskt och teoretiskt arbete med sång och spel, individuellt och i grupp
  - lyssnande, skapande, rytmik, dans och rörelse
  - ackordspel på piano eller gitarr
  - introduktion till elementärt spel på bas och trummor
  - grundläggande ensemblemusicerande och musikaliskt skapande

  Delkurs 2: Grundläggande musikdidaktik 7,5 hp
  Delkursen omfattar:
  - musikaliska facktermer för kommunikation kring sång, spel och lyssnande
  - aktuella didaktiska frågeställningar och reflektioner kring musicerande i fritidshem och skola
  - digitala verktyg i fritidshemmets och skolans musikaliska verksamhet
  - planering av aktiviteter för musicerande i fritidshem och skola
  - musikens roll i ämnesövergripande didaktisk verksamhet

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, workshops, loggbok, övande på instrument samt sång enskilt och i grupp. Kurskrav: att föra loggbok är ett obligatoriskt inslag på kursen. Närvaro på seminarier, workshops och grupparbeten är obligatorisk.

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Examination

  Examinationsformer
  Delkurs 1: Praktiskt musikaliskt arbete 7,5 hp examineras genom:
  - ett praktiskt prov i form av ett uppspel individuellt och i grupp
  - ett praktiskt prov i form av en gestaltande redovisning av en didaktisk planering
  - ett praktiskt prov i form av deltagande i konsert
  - ett praktiskt prov i form av en gestaltande redovisning av sångskapande internt (för övriga kursdeltagare) och externt (på skola, fritidshem eller liknande)

  Delkurs 2: Grundläggande musikdidaktik 7,5 hp examineras genom:
  - tre skriftliga inlämninguppgifter
  - två salstentamina
  - en skriftlig opponering på annan students uppgift

  Betygskriterier (578 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Vårterminen 2021:

  Maria Pemsel, Ketil Thorgersen, Maria Wassrin 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Vad är musikdidaktik?

  Om musikdidaktik (117 Kb)

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: maria.pemsel@hsd.su.se