Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Musik I för fritidshem och årskurs F-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, och ges under utbildningens andra termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar musik i skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet genom gestaltande och estetiskt laborerande arbetsformer. Genom praktiskt musicerande och litteraturstudier läggs en grund för musikdidaktisk verksamhet i enlighet med skolans och fritidshemmets kunskapsmål och styrdokument.

Kursen behandlar också aktuella forskningsperspektiv på estetiska läroprocesser samt musikens roll och potential för barns kunskapsutveckling. Kursens kännetecknas av ett didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till barns lärprocesser och till den egna kompetensutvecklingen.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser:

  1. Praktiskt musikaliskt arbete, 6 hp
   Delkursen behandlar:
   - praktiskt och teoretiskt arbete med sång och spel, individuellt och i grupp
   - lyssnande, skapande, rytmik, dans och rörelse
   - ackordspel på piano och gitarr
   - introduktion till elementärt spel på bas och trummor
   - musikaliskt skapande - analogt och digitalt, individuellt och i grupp
   - röst-, hörsel- och instrumentvård, samt grundläggande ljudteknik
  2. Teoretiskt musikaliskt arbete, 3 hp
   Delkursen behandlar:
   - verktyg för musikalisk kommunikation, såsom facktermer, symboler, bilder och notation
   - principer för musikaliskt skapande
   - perspektiv på musikens sammanhang och funktion
  3. Grundläggande musikdidaktik, 6 hp
   Delkursen behandlar:
   - lärandeteorier, aktuella didaktiska frågeställningar och reflektioner kring musicerande i fritidshem och skola
   - loggbok som verktyg för musikaliskt lärande, dokumentation och reflektion
   - digitala resurser i fritidshemmets och skolans musikaliska verksamhet
   - planering av aktiviteter för musicerande i fritidshem och skola
   - musikens roll i ämnesövergripande didaktisk verksamhet

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, workshops, loggbok, övande på instrument samt sång enskilt och i grupp.

  Att föra loggbok är ett obligatoriskt inslag på kursen.

  Närvaro på seminarier, workshops och grupparbeten är obligatorisk.

  Examination

  • Delkurs 1 examineras genom:
   - ett praktiskt prov i form av ett individuellt uppspel
   - ett praktiskt prov i form av ett uppspel i grupp
  • Delkurs 2 examineras genom:
   - en noterad sångkomposition för barn
   - två instrumentala, skriftliga arrangemang
   - ett noterat klassrumsarrangemang för sång, gitarr, piano, bas och trummor
  • Delkurs 3 examineras genom:
   - två skriftliga didaktiska planeringar
   - en gestaltande redovisning av en didaktisk planering
   - en skriftlig opponering på annan students uppgift
   - en skriftlig litteraturredovisning med didaktisk reflektion

  Betygskriterier HVM1FR - gäller från VT 2021 (578 Kb)

  Examinator

  Maria Evertsson

  Maria Pemsel

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Vad är musikdidaktik?

  Musikdidaktik och pedagogik bidrar med verktyg för reflektion, samtal och agerande i och kring musikundervisning och lärande. Ämnena genomsyrar kursen och finns med som en reflektiv didaktisk ram.

  Delar av kursens innehåll skapar vi tillsammans i kursuppgifterna. De interaktiva delarna motiveras genom att du själv genom praktisk erfarenhet skall komma så långt som möjligt på vägen mot en professionell lärarroll för musikundervisning i skolan.

  Läs mer:
  Musikdidaktik på Stockholms universitet - vad är det? (117 Kb)

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Maria Evertsson, maria.evertsson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se