Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6

Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kurssida HVM1FV
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar musik i skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Genom praktiskt musicerande, litteraturstudier samt reflekterande i digital portfölj läggs en grund för musikdidaktisk verksamhet i enlighet med skolans och fritidshemmets kunskapsmål och styrdokument. Kursen behandlar lärandeteorier i relation till musikalisk kunskapsutveckling.

I kursen presenteras olika arbetsformer och undervisningsmetoder för musikaliskt lärande. Fundamentet i kursen utgörs av ett hållbart didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till barns lärprocesser och den egna professionsutvecklingen ur ett lokalt och globalt samhällsperspektiv.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.

Kursen ges ej HT 2022.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser:

  1. Praktiskt musikaliskt arbete, 6 hp
   Delkursen behandlar:
   - praktiskt och teoretiskt arbete med sång och spel, individuellt och i grupp
   - lyssnande, skapande, rytmik, dans och rörelse
   - ackordspel på piano och gitarr
   - introduktion till elementärt spel på bas och trummor
   - musikaliskt skapande - analogt och digitalt, individuellt och i grupp
   - röst-, hörsel- och instrumentvård, samt grundläggande ljudteknik
  2. Teoretiskt musikaliskt arbete, 3 hp
   Delkursen behandlar:
   - verktyg för musikalisk kommunikation, såsom facktermer, symboler, bilder och notation
   - principer för musikaliskt skapande
   - perspektiv på musikens sammanhang och funktion
  3. Grundläggande musikdidaktik, 6 hp
   Delkursen behandlar
   - lärandeteorier, aktuella didaktiska frågeställningar och reflektioner kring musicerande i fritidshem och skola
   - loggbok som verktyg för musikaliskt lärande, dokumentation och reflektion
   - digitala resurser i fritidshemmets och skolans musikaliska verksamhet
   - planering av aktiviteter för musicerande i fritidshem och skola
   - musikens roll i ämnesövergripande didaktisk verksamhet

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade seminarier och workshops samt träffar på campus (antal träffar anges för varje kurstillfälle). Vidare består undervisningen av självstudier i litteratur, musikaliskt arbete samt en egenhändigt organiserad övningsgrupp på hemorten för praktiserande av musikaliskt ledarskap.

  Att skapa en digital portfölj kring eget och andras lärande är ett obligatoriskt inslag på kursen. Närvaro på seminarier, workshops och grupparbeten är obligatorisk.

  För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till en dator med internet, kamera, mikrofon och hörlurar, samt tillgång till en gitarr och en enkel klaviatur (minst tre oktaver så att pianoackompanjemang med höger och vänster hand kan spelas samtidigt). Detta tillhandahålls inte av universitetet.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom:
  - ett praktiskt prov i form av ett individuellt uppspel
  - ett praktiskt prov i form av ett uppspel i grupp

  Delkurs 2 examineras genom:
  - en noterad sångkomposition för barn
  - två instrumentala, skriftliga arrangemang
  - ett noterat klassrumsarrangemang för sång, gitarr, piano, bas och trummor

  Delkurs 3 examineras genom:
  - två skriftliga didaktiska planeringar
  - en gestaltande redovisning av en didaktisk planering
  - en skriftlig opponering på annan students uppgift
  - en skriftlig litteraturredovisning med didaktisk reflektion

  Examinator

  Maria Evertsson

  Maria Pemsel

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Maria Evertsson, maria.evertsson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se